UBD afregning

HVORDAN HENVENDER JEG MIG TIL UBD?

Du kan rette henvendelse til UBD på telefon 43 64 94 00 i tidsrummet:

  • Mandag – torsdag 08.00 til 15.00
  • Fredag –  08.00 til 15.00

Email: ubd@ubd.dk

HVOR HENVENDER JEG MIG SOM NY FORHANDLER?

Ønsker du at forhandle ugeblade, skal du henvende dig til Bladudgivernes Forhandler-Nævn (BFN) på telefon 43 62 60 10 i tidsrummet:

  • Mandag – fredag fra 10:00 til 14:00

Link: www.bufn.dk

HVOR HENVENDER JEG MIG I FORBINDELSE MED EJERSKIFTE, FERIE OG SÆSON?

I forbindelse med ejerskifte, ferie, sæsonstart og sæsonslut skal du henvende dig til Bladudgivernes Forhandler-Nævn (BFN) på telefon 43 62 60 10 i tidsrummet:

  • Mandag – fredag fra 10:00 til 14:00

Link: www.bufn.dk

HVORDAN STILLER JEG DEPOSITUM?

Som ny forhandler vil du modtage et skriftligt garantikrav fra UBF. Du skal være opmærksom på, at du skal stille garanti, inden der kan leveres ugeblade. Garantien kan stilles enten som en bankgaranti, en spærret bankkonto med transport eller du kan deponere garantibeløbet direkte til UBD ved at indsætte beløbet i Nordea på bankreg.nr. 2217 og kontonr. 0315540720
Ved indsætning direkte på vor bankkonto skal du huske at anføre dit forhandlernummer!

Garantistørrelsen afhænger af forretningens omsætning af blade. Betaler du via PBS-Leverandør Service skal depositummet svare til 4 ugers køb.

Garantien skal stå så længe du forhandler ugeblade.

Link: www.bufn.dk

HVORDAN BETALER JEG TIL UBD?

Langt den overvejende del af vore forhandlere betaler deres ugeregning til UBD via PBS – Leverandør Service. Ønsker du selv at stå for ugebetalingen, indsættes beløbet direkte på UBD’s konto i Nordea på bankreg.nr. 2217 og bankkontonr. 0315490022.
Husk at anføre dit forhandlernummer ved ugeindbetalingen!

VIGTIGT: Du kan ikke betale til f.eks. UBD vognmanden!
Er du informeret om at din betaling via Leverandør Service bliver afvist, skal du straks indbetale beløbet i Nordea Bank: reg. nr. 2217 konto nr. 0315490022.
Husk at anføre dit forhandler nummer!

Ved betaling af ugeregning fra udenlandske konti, betaler du som forhandler selv hele gebyret for overførslen. Det må ikke deles mellem afsender og modtager.

HVORDAN BLIVER JEG TILMELDT LEVERANDØR SERVICE?

Hvis din bank skal tilmelde dig til Leverandør Service, skal banken bruge UBD’s kreditor nummer 10006 og dit forhandlernr. som står nederst på ugeregningen til højre (alle 15 cifre).

UBD tilmelder kun forhandleren til Leverandør Service, hvis træktilladelsen (Registreringsformular side 2 på BFNs hjemmeside), er udfyldt og underskrevet. UBD kan ikke tilmelde forhandleren ved telefonisk henvendelse, da oprettelsen af PBS træk kræver en underskrift.
UBD kan ikke ændre reg- og kontonummer til automatisk træk (Leverandør Service).

Står der, ud for regningsbeløbet, på din ugeregning “Overføres fra Deres bank iht. PBS aftale”, er din tilmelding til Leverandør Service i orden, og beløbet trækkes automatisk.

Skulle beløbet alligevel ikke blive trukket, vil du skriftligt eller telefonisk blive kontaktet af UBD.

Link: www.bufn.dk

JEG MANGLER MIN UGEREGNING / DER ER FEJL PÅ MIN UGEREGNING

Mangler du din ugeregning, er der fejl på din ugeregning, manglende kreditering/debitering, skal du

kontakte UBD:Telefon nr.: 43 64 94 00 i tidsrummet:

  • Mandag – Fredag  08.00 til 15.00

E-mail: ubd@ubd.dk

HVORFOR HAR JEG IKKE MODTAGET MINE UGEBLADE?

Har du ikke stillet depositum eller har du ikke betalt de forfaldne ugeregninger, vil du opleve et stop i bladleverancen.

Skynd dig at indbetale det skyldige beløb, så bladleverancen kan blive genoptaget.

Ring evt. til UBD på Telefon nr.: 43 64 94 00 i tidsrummet:

  • Mandag – Fredag  08.00 til15.00

Mail: ubd@ubd.dk