Returnering

PAKNING OG RETURNERING AF USOLGTE PRODUKTER!

Hver uge leverer vi sammen med de nye produkter en “hjemkaldelse” sammen med mandagsbladene.
På denne “hjemkaldelse” fremgår de produkter, der skal sendes retur til UBD den efterfølgende uge.

På “hjemkaldelsen” er der påtrykt en hjemkaldelsesdato. Denne dato er sidste frist for returnering.
På “hjemkaldelsen” kan du notere indholdet af din returpakke, således at du har mulighed for at kontrollere din afregning senere.

BLADRETUR:

UBD afhenter retur 2 gange ugentligt.

Fyld så vidt muligt UBD-kasserne halvt op med retur og gem overskydende kasser til de store returuger.

Er der behov for at returnere tomme kasser, skal disse stables og stilles sammen med den ordinære retur.

Stil en fyldt returkasse ovenpå stablen.

UBD tager ikke returen med hvis det er pakket i poser eller med snor. Der skal ikke sættes snor rundt om kassen eller påsættes label.

Kassen er allerede registreret på jeres kundenummer.

Placér en plombe i et af de 2 huller i kassen – KUN 1 PLOMBE pr. kasse. 

UBD holder regnskab med forbrug af plomber og sender ny forsyning automatisk.

Ved mangler af kasser eller plomber kontakt vores kundeservice på 43 64 94 00 eller på www.ubd.dk

Har du spørgsmål eller er du i tvivl om noget vedrørende ovenstående er du meget velkommen til at kontakte, Kundeservice på telefonnummer:  43 64 94 00 eller på mail ubd@ubd.dk.

Har du spørgsmål omkring leverancer eller returvarer, kan du kontakte UBD senest 14 dage efter betalingsfristen.

Telefon nr.: 43 64 94 00 i tidsrummet: Mandag – Torsdag 08.00 til 15.00 Fredag 08.00 til 15.00

Mail: ubd@ubd.dk

HVORNÅR SKAL DER RETURNERES?

1 gang ugentligt modtager du en hjemkaldelse sammen med en ny produktlevering.
Hjemkaldelsen indeholder en liste/skema over de produkter, du skal sende retur i den kommende uge.
På hjemkaldelsen kan du notere indholdet af din returpakke, således at du har mulighed for, at kontrollere din afregning senere.

 • Det vil fremgå på din hjemkaldelse.
 • Det er vigtigt, at returen er færdigpakket fra morgenstunden, således at returen ligger klar til afhentning, når UBD ankommer med de nye blade.

Regler for kreditering af retur!

 • På hjemkaldelsen vil det fremgå, hvilken regning returen vil blive krediteret på.
 • For at du kan blive krediteret på den pågældende regning er det vigtigt, at returen er færdigpakket, når UBD kommer, og at der er afsender adresse på alle retur pakker.
 • For sent indsendt retur krediteres ikke.

HJEMKALDELSE OG KREDITERING!

 • For at sikre korrekt registrering af din retur, er det vigtigt at se grundigt på hjemkaldelsen. Kun publikationer der fremgår her, skal pakkes og returneres til UBD.
 • Hvis du ønsker at returnere produkter før de er hjemkaldt, kan du på hjemkaldelsen notere denne retur på de blanke linier. Denne retur krediteres naturligvis også.

Hvad gør jeg, hvis der er problemer eller fejl i min retur?

Hvis der skulle opstå problemer med, eller forekomme fejl ved, din returopgørelse kan du altid
kontakte os på Telefon nr.: 43 64 94 00 i tidsrummet

 • Mandag – Torsdag 08.00 til 15.00
 • Fredag 08.00 til 15.00

Mail: ubd@ubd.dk

Hvad gør jeg, hvis min retur ikke bliver afhentet?

Hvis jeres retur ikke afhentes af chaufføren skal i kontakte UBD.

Telefon nr.: 43 64 94 00 i tidsrummet:

 • Mandag – Torsdag 08.00 til 15.00
 • Fredag 08.00 til 15.00

Mail: ubd@ubd.dk

Uden for den almindelige åbningstid kan I altid indtale besked på vores telefonsvarer.