Blad levering

HVORNÅR LEVERES BLADENE?

Bladene leveres som hovedregel 3 gange om ugen senest kl. 08:00 på udgivelsesdagen.
Samtlige produkter fra Aller Media og Egmont Magasiner leveres af UBD.
Kontroller altid med følgesedlen, at du har modtaget korrekt levering. Ved evt. fejl kontaktes UBD

HVORNÅR AFREGNES BLADENE?

Produkterne faktureres ugentligt og vil fremgå af den fælles faktura fra UBD, som udsendes ugentligt.

HVORDAN RETTER JEG MIN LEVERING?

Bemærk venligst, at det er udgiverne der løbende fastsætter bladleveringens størrelse. Det sker løbende og under hensyntagen til dine salgsmuligheder, trykoplagets størrelse etc.

Selv om udgiverne kontinuerligt tilpasser leveringerne, kan der være tilfælde, hvor forhandleren selv ønsker at få rettet en levering. Dette sker nemmest ved at kontakte UBD. Ændringer vil ske på først mulige nummer, som oftest er det næste nummer.

Oplys altid det ønskede totale antal blade.

Du kan ændre din levering under leveringsrettelser eller kontakte os på:

Telefon nr.: 43 64 94 00 i tidsrummet:

  • Mandag – torsdag  08.00 til 16.00
  • Fredag –  08.00 til 15.00

Mail: ubd@ubd.dk

HVAD GØR JEG HVIS DER ER PROBLEMER MED, ELLER FEJL I, MIN LEVERING?

Hvis der skulle opstå problemer med, eller forekomme fejl ved, din levering kan du altid kontakte os på:

Telefon nr.: 43 64 94 00 i tidsrummet:

  • Mandag – torsdag  08.00 til 16.00
  • Fredag –  08.00 til 15.00

Mail: ubd@ubd.dk