Blad levering

HVORNÅR LEVERES BLADENE?

Bladene leveres som hovedregel 3 gange om ugen senest kl. 08:00 på udgivelsesdagen.
Samtlige produkter fra Aller Media og Egmont Magasiner leveres af UBD.
Kontroller altid med følgesedlen, at du har modtaget korrekt levering. Ved evt. fejl kontaktes UBD

HVORNÅR AFREGNES BLADENE?

Produkterne faktureres ugentligt og vil fremgå af den fælles faktura fra UBD, som udsendes ugentligt.

HVORDAN RETTER JEG MIN LEVERING?

Bemærk venligst, at det er udgiverne der løbende fastsætter bladleveringens størrelse. Det sker løbende og under hensyntagen til dine salgsmuligheder, trykoplagets størrelse etc.

Selv om udgiverne kontinuerligt tilpasser leveringerne, kan der være tilfælde, hvor forhandleren selv ønsker at få rettet en levering. Dette sker nemmest ved at kontakte UBD. Ændringer vil ske på først mulige nummer, som oftest er det næste nummer.

Oplys altid det ønskede totale antal blade.

Det er ikke muligt at ændre i din levering på disse blade:
Familie Journalen , Søndag, 7 TV Dage, Ude og Hjemme, Se og Hør, Billedbladet, Femina.

Du kan ændre din levering på alle andre titler end de ovenstående, enten via leveringsrettelser på www.ubd.dk – eller du kan kontakte os på:

Telefon nr.: 43 64 94 00 i tidsrummet:

  • Mandag – fredag 08.00 til 14.00

Mail: ubd@ubd.dk

HVAD GØR JEG HVIS DER ER PROBLEMER MED, ELLER FEJL I, MIN LEVERING?

Hvis der skulle opstå problemer med, eller forekomme fejl ved, din levering kan du altid kontakte os på:

Telefon nr.: 43 64 94 00 i tidsrummet:

  • Mandag – fredag  08.00 til 14.00

Mail: ubd@ubd.dk